Bouw

De bouwbranche wordt steeds volwassener in haar projectorganisatie. De uitdagingen zoals BIM, Lean en Logistiek krijgen steeds beter hun plek en zo verandert de manier van werken. Met krachtiger projectmanagement groeit de grip op mogelijke risico’s. Via de projectorganisatie krijgen aanpassingen en veranderingen een plek. Dat is een uitdaging voor projectleiders, het projectenteam en directies.

Logistiek is een belangrijke driver in de bouw, zeker bij grotere projecten in de grotere steden. De logistieke kosten moeten beheerst worden met een stevig logistiek plan waarin de ketenpartners een belangrijk rol spelen. De logistieke organisatie beter vroeg in een project oppakken om effect te hebben op projectorganisatie en kosten. Daarover vindt u diverse artikelen en diensten op onze website.

Lean versterkt het projectmanagement .  Lean heeft diverse methoden om te helpen vooruitgang te boeken in effectief werken. U vindt deze op onze website of van onze partners. We werken samen met een gespecialiseerd bedrijf SymbolLeanBouw en Pioneering (Zie video)