Projectmatig creëren van operational excellence

De groeiende inzet die nodig is voor landelijk bevolkingsonderzoek (door het nieuw te realiseren Darmkanker onderzoek) leidde tot de vraag bij Bevolkingsonderzoek Oost naar verbetermogelijkheden van de organisatie.
De inventarisatie van knelpunten en verwachtingen gaf aanleiding om dit vraagstuk breder aan te pakken. Lizette Keijzer werkte als verandermanager met het projectteam intensief samen aan scenario’s, structuur varianten en ook andere aandachtspunten in de wijze van werken.

Waarom werken volgens de ‘zandloper’ van projectmatig creëren?
Als de urgentie en noodzakelijke veranderingen duidelijk worden, is de neiging vaak om tot ‘structuur, methoden en instrumenten’ over te gaan.
In deze situatie benoemden wij, na de terugkoppeling van de inventarisatie, de betrokkenheid en motivatie van management team en stafmedewerkers als cruciaal voor het eindresultaat . Het was nu juist van belang vanuit persoonlijk commitment en leiderschap te werken naar realisatie.

Wij hebben daarom veel ruimte gemaakt voor deze bijdragen aan het proces van organisatievormgeving door het gebruiken van de creatie aanpak, ontleend aan Projectmatig creëren, van Bos en Harting. Werkend ‘linksom van Zij- naar Ik- naar Wij- naar HET (zie de zandloper). Het eindadvies aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Bevolkingsonderzoek Oost was het resultaat van verschillende gesprekken in kleiner en groter verband. Er was steeds nauwe aansluiting gezocht bij de ideeën van managers en stafmedewerkers en vele mogelijkheden en varianten waren samen door genomen.
Een belangrijk deel van de inzet van het projectteam is besteed aan het faciliteren van de gesprekken over de belangrijkste thema’s rondom deze vier elementen in relatie tot de noodzakelijke herijking.

Casus overzicht