Verandertraject CJG Noord Groningen

Centrum voor Jeugd en Gezin: in veel gemeenten is dit de toegang tot de Jeugdzorg. Hoe krijg je vier (kleinere) gemeenten, vier (zorg- en welzijn-)partijen in de dynamiek van een geplande gemeentelijke herindeling tot één plan, één regie en tot het gebruik van dezelfde procesrollen? Inwoners behoren niets te merken van de tussenliggende schakels, bij het doorlopen van dit proces.
De opdracht aan de Verandermanager luidde:
Ontwikkel een visie op een toekomstbestendig CJG Noord Groningen, stel een aantal mogelijke scenario’s op hoe dit te organiseren. Adviseer tevens opdrachtgever en betrokkenen bij besluitvorming en stel een implementatieplan op voor het gekozen model.

Het CJG Noord Groningen wil werken vanuit een gedeeld denk- en gedragsconcept, waarbij integrale benadering van het kind in het gezin en de omgeving voorop staat. De effecten voor de inwoner, het kind en het gezin staan centraal: deze voelt zich in de eigen omgeving gesteund en hoeft niet telkens opnieuw het verhaal te vertellen.

In dit verandertraject zijn visie en doelstelling van het CJG, in wisselwerking met de ervaringen tijdens doorlopen van het traject gedurende een jaar gezamenlijk vertaald naar werkwijze en organisatie inrichting. Naast het aanscherpen van deze visie voor de vier, goed samenwerkende gemeenten Bedum, De Marne Eemsmond en Winsum ging het om organiseren van de samenwerking tussen partijen in brede zin.
Verder was het nodig de routes van verschillende plekken waar vragen komen richting antwoord te verduidelijken. De partners, instellingen van de basisondersteuning en bij de gemeenten samen, organiseerden hun inzet volgens dezelfde afgesproken aanpak en processen.
Voor het best passende organisatiemodel zijn er drie scenario’s getoetst aan 8 criteria. In gesprek met de bestuurders van vier gemeenten zijn de bij iedere keuze behorende aandachtspunten doorgenomen.

Casus overzicht