Sociaal domein

De nieuwe taken van de gemeentelijke organisaties dwingen tot aanscherpen van hun werkwijze. Zij maken nieuwe afspraken met zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties (al dan niet via aanbesteding) en ze organiseren de toegang tot voorzieningen anders.
Als bestuursadviseur heeft Lizette Keijzer op het gebied van zorg, welzijn, wonen en veiligheid verschillende trajecten begeleid bij gemeenten, regio en ketenpartners.

Zie ook:

Ontwikkeltraject Sociaal Domein na herindeling gemeente en realisatie Integrale Toegang

De rol van de huisarts als vraagbaak