Verandermanagement

Hoe je het ook wendt of keert, in negen van de tien gevallen vergt de ambitie richting de visie een ingrijpende verandering. Verandering in de werkprocessen, in leiderschap, in taakverdeling en onderlinge afstemming. Dat kan ingrijpend zijn voor mensen. Daarbij dreigen de bedoeling en het belang voor de klant of afnemer uit het oog te raken.
Als bestuursadviseur strijk je soms de directie tegen de haren in, doorbreekt bestaande patronen, vraagt medewerkers nieuwe wegen te bewandelen. Je redt dat alleen met commitment. Draagvlak met altijd de bedoeling voor ogen van waar het om gaat. Deze visie vind je terug in onze aanpak.