Gemeente en regio

In deze tijd gaat het erom invulling te geven aan wat de regierol van gemeenten is. En hoe de gemeente werkt aan het behouden of anders vormgeven van de gemeentelijke dienstverlening. Hoe houd je daarbij focus op het belang van de burger in diens verschillende rollen? Beschouw ook kritisch de processen die echt waarde toevoegen en elimineer de verspillingen: daar liggen oplossingen.

Wij voelen ons als een vis in het water in onze rol als verandermanager en bestuursadviseur. Binnen de politieke context zorgen wij met sterke communicatieve inzet en analytische denkkracht ervoor dat aanpassingen hun plek krijgen en in tempo de zaken voor elkaar komen. Dit geeft elan en enthousiasme, en werkt aanstekelijk bij het creëren van initiatief en eigenaarschap.