Organisatie ontwikkeling

Wat zijn de vergezichten, op welke stip aan de horizon wil de organisatie zich richten?
De stap naar samenwerken of samengaan kan op papier al gezet zijn; de realisatie van de beoogde voordelen is minder gemakkelijk geregeld. In alle gevallen is samenwerken heel bepalend voor het succes van een team of een groep in de organisatie.
S&R Consultancy zorgt voor het verhelderen van de koers en brengt vaart in de realisatie van groei- of veranderplannen. Dit doen wij door de ambitie te vertalen in heldere doelstellingen en een concreet plan dat houvast biedt voor iedereen. Wij maken vooraf duidelijk samen met de opdrachtgever, welke doelstellingen voorop staan en welke prioriteiten er gelden. In de hectiek en soms emotionele interactie geeft dit inzicht en rust voor alle betrokkenen. Vervolgens stippelen wij met de organisatie een duidelijke route uit, die gedragen wordt. Zorgvuldig maar wel met het nodige tempo begeleiden wij de voortgang en bewaken wij of de koers nog de goede is. Want de omgeving blijft niet altijd dezelfde en tijdens deze ontwikkeling is het van belang oog te houden voor de juiste aansluiting met wat er van buiten gevraagd wordt.