Integrale aanpak vanuit verschillend perspectief

Inmiddels zijn gemeenten doordrongen van het belang van een integrale aanpak van de (meervoudige) problemen. Dat is een ‘must’. Allereerst voor het bieden van de best passende hulp, zonder dat bewoners en gezinnen een overkill aan zorgverleners aan de deur krijgen. Maar ook omdat steeds inzichtelijker wordt, dat al die hulp en zorg de gemeenten handenvol geld kost, terwijl er vaak slimmere en goedkopere alternatieven zijn.
Daarnaast onderzoeken zorgverzekeraars hoe zij door gerichte investeringen op verschillende gebieden, over de schotten heen extra investeringen in de eerste lijn kunnen terug verdienen.
Er zijn verschillende succesvolle multidisciplinaire initiatieven gestart, waarbij partijen gezondheidsproblemen gericht aanpakken én een gezonde leefstijl stimuleren, zoals Overvecht Gezond. Hierbij werken zorginstellingen, ziekenhuis, zorgverzekeraar en gemeente wijkgericht samen aan de gezondheidswinst voor bewoners. Concreet streven deze partijen bijvoorbeeld naar minder kinderen met overgewicht en bewoners die meer bewegen, met een verbeterde gezondheid.

Verbetering van de gezondheid in de wijk begint bij een gezamenlijke aanpak richting de wijkbewoners en hun omgeving. Ook zal de verbinding tussen zorg- en dienstverleners sterker worden, als er een duidelijk speerpunt is in hun samenwerking. Vooral bij het wijk- en regiogerichte zorg- & welzijnsaanbod, georganiseerd met meerdere partijen, liggen er kansen voor gemeenten om tot duurzame samenwerking te komen.

Tips voor samenwerking tussen gemeente en zorgprofessionals:

  • Keuze in de combinatie preventie en voorzorg: Focus helpt en verbetert de aanpak op de daadwerkelijke behoeften in de wijk. Verwerk deze keuzes gezamenlijk in het wijkplan.
  • Vroegtijdig inbreng: professionals, met name huisartsen hechten bijzonder aan vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe initiatieven. Ga voor het maken van die keuzes bijtijds in gesprek met huisartsen, praktijkondersteuners, GGD en de wijkverpleegkundigen.
  • Cultuurverschil: wees bewust dat de zorgprofessional gewend is in weinig tijd snel tot de kern te komen. Dit vraagt om puntige en concrete informatie en vragen.
  • Met de juiste betrokkenen aan tafel: Zorg dat je als initiatiefnemer vooraf weet met wie je aan tafel moet, om van het juiste mandaat verzekerd te zijn. De verzekeraar kan bij de nieuwe ontwikkelingen stimuleren en versnellen.

Casus overzicht