Nieuwe samenwerking in het netwerk

Ook in de gemeente Enschede speelde in 2014 de vraag, hoe de uitvoeringsorganisatie voor de decentralisatie in te richten. De gemeente zocht een partner voor het organiseren van de nieuwe rol en verantwoordelijkheden in Wijkteams Enschede.
De vraag vanuit de maatschappelijke dienst in Enschede als partner in de Wijkteams Enschede was hoe de inzet van hun dienstverlening hiervoor te organiseren. Hoe konden zij op de beste wijze samen de belangen van de inwoners en andere betrokkenen te bewaken? In opdracht van de SMD heeft Lizette Keijzer gedurende anderhalf jaar als bestuursadviseur samen met gemeentelijk verantwoordelijken deze transitie-opgave vertaald in werkbare afspraken.

Tijdens dit proces was Lizette Keijzer vooral de adviseur en sparringpartner van de bestuurder en de Raad van Toezicht van de SMD. Concrete resultaten zijn dat in kaart is gebracht hoe aan te sturen en verantwoording te plegen aan beide kanten, met daarbij de consequenties helder vanuit fiscaal, arbeidsrechtelijk en governance-oogpunt. Ook lag er een uitvoeringsovereenkomst, passend bij een doorlopende samenwerkingsrelatie en een personele vertaling naar functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Casus overzicht